Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.gotovet.pl


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu www.gotovet.pl (“Serwis”) jest Magdalena Kujawa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magbee Magdalena Kujawa, Jarzębinowa 16B, 64-542 Piersko, NIP 698 159 6939, REGON 382201805 adres e-mail: kontakt@gotovet.pl


Zbieramy dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarzamy je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.


Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosujemy odpowiednie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa.


Kontakt z administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy w jeden z poniższych sposobów:

  1. mailowo na adres kontakt@gotovet.pl

  2. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie pod adresem https://gotovet.pl/contact


W związku z prowadzeniem Serwisu przetwarzamy następujące dane osobowe:

  1. imię i nazwisko, miasto oraz adres e-mail użytkownika Serwisu,

  2. imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby korzystającej z formularza kontaktowego,

  3. inne dane osobowe, jeżeli użytkownik Serwisu umieści, w ramach swojego indywidualnego konta w Serwisie i dostępnych funkcjonalności, dokumenty zawierające dane osobowe.


Dane osobowe przetwarzane są przez nas w celach wynikających z funkcjonalności, za pomocą której pozyskujemy dane, tj.:

  1. udzielenia odpowiedzi na zapytania przekazywane w formularzu kontaktowym,

  2. utrzymywania prawidłowego działania czy bezpieczeństwa Serwisu, usprawniania jego działania i dopasowywania ich do preferencji użytkowników,

  3. marketingu bezpośredniego naszych usług, w tym wysyłki newslettera,

  4. w przypadku podania danych w związku z rejestracją w Serwisie - w celu świadczenia usług dostępnych w ramach Serwisu.


Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji funkcji konkretnego formularza czy uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie, lub ułatwia i umożliwia korzystanie z Serwisu.


Przetwarzanie danych następuje w celu wykonania umowy, tj. świadczenia usług w ramach Serwisu, lub na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, a w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisów oraz w celach marketingu bezpośredniego – na podstawie prawa do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.


Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od celu przetwarzania, przez czas niezbędny na realizację kontaktu i ewentualnych dodatkowych zapytań, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych, przez czas świadczenia usług w ramach Serwisu albo do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych.


Podane nam dane osobowe mogą być przez nas przekazywane zewnętrznym dostawcom usług IT, a także innym usługodawcom, z którymi współpracujemy, np. księgowi, prawnicy, podmioty świadczące usługi marketingowe. Jeżeli przekazanie następuje do państwa trzeciego, zapewniamy, że w każdym przypadku spełnione są wymagane prawem standardy ochrony danych osobowych. W celu uzyskania szczegółów lub otrzymania kopii danych przekazanych do państwa trzeciego, prosimy o kontakt z nami.


Zapewniamy dostęp do treści podanych nam danych osobowych, prawo do ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.


W przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Polityka cookies


Niniejsza Polityka określa zasady wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym znajdujących się w domenie www.gotovet.pl (dalej „Serwis”).


Cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę internetową podczas odwiedzania strony www. Informacje zapisywane w pliku cookie mogą być odczytywane przez stronę internetową i analizowane, np. w celu dostosowania sposobu wyświetlania treści na stronie.


Za pomocą plików cookies zbierane są wyłącznie anonimowe dane statystyczne służące do poprawy wygody korzystania z Serwisów. Nie zbieramy w ten sposób danych identyfikujących poszczególnych użytkowników Serwisów.


Stosowane w Serwisach pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:


gotovet_session - sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki; jest on niezbędny dla prawidłowego działania serwisu,

XSRF-TOKEN - plik cookie wykorzystywany do ochrony formularzy przed atakiem Cross-Site Request Forgery,

accept-cookie - plik cookie przechowujący informację czy powiadomienie o cookie zostało widziane i zaakceptowane.


Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies na Twoim urządzeniu wyrażasz za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika. Jeżeli nie chcesz, abyśmy zbierali pliki cookies podczas korzystania z Serwisów, możesz wyłączyć tę możliwość w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z opcji przeglądarki możesz również usunąć zapisane pliki cookies.


Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje dotyczące Polityki cookies prosimy kierować na adres: kontakt@gotovet.pl